" Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim."

" The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart."

- Gioachino Rossini -

SPO on Youtube

_DUY4848.JPG
DSC_1719.JPG
_DUY5338.JPG

Copyright 2017 SPO * All Rights Reserved

112 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh city - Viet Nam