top of page
Top
Music Sheets

Patrons

Donation from Vietnam

Donation from oversea

qrcode.png

QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP BẢO TRỢ THƯỜNG NIÊN /
CORPORATE ANNUAL DONOR-SHIP BENEFITS

Các gói bảo trợ có thể được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của mỗi cá nhân/doanh nghiệp. Các quyền lợi dưới đây có thể được sử dụng trong thời gian một sự kiện âm nhạc hoặc có thể được sử dụng trong 12 tháng. Ban điều hành rất hân hạnh và sẵn lòng cung cấp thông tin và trao đổi chi tiết về quyền lợi bảo trợ với quý vị dành cho dự án cộng đồng ý nghĩa này.

We are open to developing a customized donor-ship program designed to meet your individual and/or corporate goals and objectives. The benefits below can be utilized in one concert and within a 12-month timeframe. We would be honored to discuss in further details on how we can assist you, in taking this step to donate to our meaningful community project. 

BRONZE - 50,000,000 VND

 • 02 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 concerts in 12 months (applicable twice only per concert venue).

 • Logo placement on key visual and promotional activities where applicable.

 • Logo on the backdrop at the venue where applicable.

 • Logo (with a hyperlink to your company website) on Saigon Philharmonic Orchestra’s official website for 1 year.

SILVER - 100,000,000 VND

 • 04 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

 • Plus, the benefits of Bronze donor-ship.

 • Plus, the opportunity for company display at the venue, including distribution of materials or sampling, with detailed conditions to be mutually agreed upon. 

 

GOLD - 200,000,000 VND

 • 06 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

 • Plus, the benefits of Silver donor-ship.

 • Opportunity to host 01 private corporate reception at the concert venue, with detailed conditions to be agreed upon.

 • Recognition in relevant press releases twice (02) in 12 months.

 • Branded content posts on SPO/SPYO social media channels.

DIAMOND - 250,000,000 VND

 • 08 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

 • Plus, the benefits of Gold donor-ship.

 • Opportunity to use SPO name, logo, and brand to develop materials to commemorate donor-ship where applicable.

 • Logo captured on video news twice (02) in 12 months.

 

TITLE DONOR - 600,000,000 VND

 • 10 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

 • Plus, the benefits of Diamond donor-ship.

 • Opportunity to present a branded concert of SPO/SPYO at selected venues.

 • Opportunity for a branded newspaper article.

NHÀ BẢO TRỢ ĐỒNG - 50,000,000 VND

 • 02 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

 • Logo được thiết kế phù hợp trên bộ nhận diện và các hoạt động quảng bá của đêm nhạc.

 • Logo được thiết kế phù hợp trên backdrop tại địa điểm biểu diễn.

 • 01 năm logo (kèm đường dẫn đến trang web của công ty) trên trang thông tin điện tử chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

 

NHÀ BẢO TRỢ BẠC - 100,000,000 VND

 • 04 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

 • Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Đồng.

 • Cơ hội trưng bày giới thiệu về công ty tại địa điểm biểu diễn, bao gồm phát tài liệu quảng bá và sản phẩm mẫu với những điều kiện chi tiết theo thỏa thuận.

 

NHÀ BẢO TRỢ VÀNG - 200,000,000 VND

 • 06 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

 • Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Bạc.

 • Cơ hội tổ chức 01 chương trình chào đón khách quý của công ty trong không gian riêng biệt tại địa điểm biểu diễn với những điều kiện chi tiết theo thỏa thuận.

 • Tên thương hiệu được nhắc đến trong thông cáo báo chí hai (02) lần trong 12 tháng.

 • Được đăng tải nội dung quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông mạng xã hội của SPO/SPYO.

NHÀ BẢO TRỢ KIM CƯƠNG - 250,000,000 VND

 

 • 08 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

 • Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Vàng.

 • Cơ hội sử dụng tên, logo, và thương hiệu SPO được thiết kế phù hợp trên tài liệu kỷ niệm tài trợ.

 • Logo xuất hiện trên các điểm tin video hai (02) lần trong 12 tháng

NHÀ BẢO TRỢ CHÍNH - 600,000,000 VND

 • 10 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

 •  Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Kim cương.

 • Cơ hội thực hiện một đêm nhạc quảng bá cho thương hiệu được trình diễn bởi SPO/SPYO. 

 • Một bài báo dành riêng cho thương hiệu.

bottom of page