top of page
Wheat Field

THANK YOU

YOUR KINDNESS IS IMMENSERLY APPRICIATED

TRỞ THÀNH NHÀ BẢO TRỢ / BECOME A DONOR

 

 

Trong mùa diễn 2020, chúng tôi có 10 buổi hòa nhạc quan trọng tại Nhà hát lớn TP.HCM, SPO sẽ kiến tạo thêm nhiều cơ hội giáo dục và âm nhạc, mở rộng cho cộng đồng, đặc biệt là những sinh viên yêu mến bộ môn nghệ thuật giao hưởng thính phòng. Là một dự án cộng đồng, để đạt được những sứ mệnh trên, chúng tôi chỉ có thể phát triển bền vững nhờ vào những đóng góp của các quý đối tác, doanh nghiệp, thương hiệu và các bạn hữu.

Với sự bảo trợ của quý vị, các nghệ sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội hòa nhập với các nghệ sĩ hòa nhạc nổi tiếng thế giới, cùng nhau đem đến những buổi biểu diễn chất lượng tại Nhà hát TP.HCM. Sự đóng góp của quý vị cũng sẽ giúp các nghệ sĩ trẻ có một nền tảng để trau dồi kỹ thuật trình diễn âm nhạc, từ đó dễ dàng lan tỏa tình yêu và niềm đam mê giao hưởng thính phòng nhằm kết nối và đạt được sự đón nhận nồng hậu của công chúng Việt Nam cũng như thế giới.

In our 2020 season, we have 10 important concerts at the Saigon Opera House, SPO will initiate more education and music opportunities for the community, especially young students who are passionate about classical music. As a community project, to fulfill the above mentioned missions, we can only be sustainable through the continued generosity of our partners, corporates, brands and friends.

As a supporter of our orchestras, you help to create opportunities for musicians in Vietnam to play with the world’s great concert artists, at the iconic Saigon Opera House. Your donor-ship also enables us to provide our musicians the platform to hone their performance skills, so that they can express their passion and love for classical music, in order to better connect and be embraced by the Vietnamese and international public.

QUYỀN LỢI DOANH NGHIỆP BẢO TRỢ THƯỜNG NIÊN /

CORPORATE ANNUAL DONOR-SHIP BENEFITS

 

 

 

 

Các gói bảo trợ có thể được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu của mỗi cá nhân/doanh nghiệp. Các quyền lợi dưới đây có thể được sử dụng trong thời gian một sự kiện âm nhạc hoặc có thể được sử dụng trong 12 tháng. Ban điều hành rất hân hạnh và sẵn lòng cung cấp thông tin và trao đổi chi tiết về quyền lợi bảo trợ với quý vị dành cho dự án cộng đồng ý nghĩa này.

We are open to developing a customized donor-ship program designed to meet your individual and/or corporate goals and objectives. The benefits below can be utilized in one concert and within a 12-month timeframe. We would be honored to discuss in further details on how we can assist you, in taking this step to donate to our meaningful community project. 

VN

NHÀ BẢO TRỢ ĐỒNG - 50,000,000 VND

- 02 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Logo được thiết kế phù hợp trên bộ nhận diện và các hoạt động quảng bá của đêm nhạc.

- Logo được thiết kế phù hợp trên backdrop tại địa điểm biểu diễn.

- 01 năm logo (kèm đường dẫn đến trang web của công ty) trên trang thông tin điện tử chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

 

NHÀ BẢO TRỢ BẠC - 100,000,000 VND

- 04 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Đồng.

- Cơ hội trưng bày giới thiệu về công ty tại địa điểm biểu diễn, bao gồm phát tài liệu quảng bá và sản phẩm mẫu với những điều kiện chi tiết theo thỏa thuận.

 

NHÀ BẢO TRỢ VÀNG - 200,000,000 VND

- 06 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Bạc.

- Cơ hội tổ chức 01 chương trình chào đón khách quý của công ty trong không gian riêng biệt tại địa điểm biểu diễn với những điều kiện chi tiết theo thỏa thuận.

- Tên thương hiệu được nhắc đến trong thông cáo báo chí hai (02) lần trong 12 tháng.

- Được đăng tải nội dung quảng bá thương hiệu trên các kênh truyền thông mạng xã hội của SPO/SPYO.

 

NHÀ BẢO TRỢ KIM CƯƠNG - 250,000,000 VND

- 08 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Vàng.

- Cơ hội sử dụng tên, logo, và thương hiệu SPO được thiết kế phù hợp trên tài liệu kỷ niệm tài trợ.

- Logo xuất hiện trên các điểm tin video hai (02) lần trong 12 tháng.

 

 

 

NHÀ BẢO TRỢ CHÍNH - 600,000,000 VND

- 10 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Các quyền lợi của Gói Nhà bảo trợ Kim cương.

- Cơ hội thực hiện một đêm nhạc quảng bá cho thương hiệu được trình diễn bởi SPO/SPYO. 

- Một bài báo dành riêng cho thương hiệu.

EN

BRONZE - 50,000,000 VND

- 02 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 concerts in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Logo placement on key visual and promotional activities where applicable.

- Logo on backdrop at the venue where applicable.

- Logo (with hyperlink to your company website) on Saigon Philharmonic Orchestra’s official website for 1 year.

 

 

SILVER - 100,000,000 VND

- 04 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Plus, the benefits of Bronze donor-ship.

- Plus, the opportunity for company display at the venue, including distribution of materials or sampling, with detailed conditions to be mutually agreed upon. 

 

GOLD - 200,000,000 VND

- 06 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Plus, the benefits of Silver donor-ship.

- Opportunity to host 01 private corporate reception at the concert venue, with detailed conditions to be agreed upon.

- Recognition in relevant press releases twice (02) in 12 months.

- Branded content posts on SPO/SPYO social media channels.

 

DIAMOND - 250,000,000 VND

- 08 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Plus, the benefits of Gold donor-ship.

- Opportunity to use SPO name, logo and brand to develop materials to commemorate donor-ship where applicable.

- Logo captured on video news twice (02) in 12 months.

 

 

 

 

 

TITLE DONOR - 600,000,000 VND

 

- 10 pairs of Dress Circle/VIP tickets for 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Plus, the benefits of Diamond donor-ship.

- Opportunity to present a branded concert of SPO/SPYO at selected venues.

- Opportunity for a branded newspaper article.

QUYỀN LỢI CÁ NHÂN TÀI TRỢ THƯỜNG NIÊN / INDIVIDUAL ANNUAL DONORSHIP BENEFITS

Rất hoan nghênh các cá nhân đóng góp với tư cách là Người bạn, Người hỗ trợ, và là Đại sứ của

SPO / Your donation to SPO & SPYO as Friends, Supporters, and Ambassadors.

NGƯỜI BẠN - 2,350,000 VND

01 cặp vé Stall/Regular cho 02 đêm nhạc trong 12 tháng.

NGƯỜI HỖ TRỢ - 11,750,000

- 01 cặp vé Dress Circle/VIP cho 04 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 02 lần).

- Trở thành thành viên của Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

ĐẠI SỨ - 23,500,000 VND

01 cặp vé Dress Circle/VIP cho 08 đêm nhạc trong 12 tháng (địa điểm tổ chức không lặp lại quá 03 lần).

Trở thành thành viên của Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

Được ghi nhận và cảm ơn trong các bộ thông tin chương trình do Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn sản xuất.

Được làm việc với đội ngũ nghệ thuật của chúng tôi để tổ chức các sự kiện; tham dự các buổi giao lưu nghệ thuật cùng

Cộng đồng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

FRIEND - 2,350,000 VND

01 pair of Stall/Regular tickets to 02 shows in 12 months.

SUPPORTER - 11,750,000 VND

- 01 pair of Dress Circle/VIP tickets to 04 shows in 12 months (applicable twice only per concert venue).

- Become a member of the SPO Society.

AMBASSADOR - 23,500,000 VND

01 pair of Dress Circle/VIP tickets to 08 shows in 12 months (applicable three times only per concert venue).

Become a member of SPO Society.

Acknowledgment and thanks in SPO produced programs.

Working with our Artistic team to organize events. Access to social meetings with members of our society organised by SPO.

bottom of page