Trung tâm tổ chức biểu diễn - Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh

 

  • TS.Bùi Thiên Hoàng Quân, Director - Giám đốc

  • Ths. Khúc Minh Đạo

  • NS. Phan Quốc Anh, Hậu cần, Thư viện - Stage manager, Librarian 

  • Nguyễn Khánh Phước, Hậu đài - Stage

 

 

 

 

Amberstone Media

 

  • Bùi Huệ Chi, General Manager - Quản lý

  • Lam Hong Tan, Visual Arts - Hình ảnh

  • Trần Thảo, Orchestra Co-Odinator - Trợ lý dàn nhạc

  • Thiên Phúc, Artist Co-Odinator


Asia Music & Performing Arts Education

 

  • Phạm Doãn Hà My, Executive Director

Thông tin, Báo chí, Kết nối cộng đồng/ Public Relation

  • Nhà báo Thái Ca, Director/Giám đốc phụ trách

SPO on Youtube

_DUY4848.JPG
DSC_1719.JPG
_DUY5338.JPG

Copyright 2017 SPO * All Rights Reserved

112 Nguyen Du Street, District 1. Ho Chi Minh city - Viet Nam