top of page
Namecardd Nguyen Bao Anh 2017-1.png
Powered By AS Logo@4x.png
vma-logo-200.png

Trung tâm tổ chức biểu diễn - Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh

 

  • TS.Bùi Thiên Hoàng Quân, Director - Giám đốc

  • Ths. Khúc Minh Đạo

  • NS. Phan Quốc Anh, Hậu cần, Thư viện - Stage manager, Librarian 

  • Nguyễn Khánh Phước, Hậu đài - Stage

 

 

 

 

Amberstone Media

 

  • Bùi Huệ Chi, General Manager - Quản lý

  • Lam Hong Tan, Visual Arts - Hình ảnh

  • Trần Thảo, Orchestra Co-Odinator - Trợ lý dàn nhạc

  • Thiên Phúc, Artist Co-Odinator


Asia Music & Performing Arts Education

 

  • Phạm Doãn Hà My, Executive Director

Thông tin, Báo chí, Kết nối cộng đồng/ Public Relation

  • Nhà báo Thái Ca, Director/Giám đốc phụ trách

bottom of page